Miresevini Personeli Klientet Sherbimet Projektet Kontakt e-mail me
         gen_17.1.gif
 
EMRI ZYRTAR: SOKOL LAMAJ – Person Fizik 
LAMAJ STUDIO LIGJORE 
KRIJIMI: 2005 
OBJEKTI TREGTAR: Keshillim Juridik dhe sherbime ligjore 

MOTOJA: “___________________________”. Molier

Ajo qe e ben Studion tone te diferencuar ne tregun e agjencive ligjore brenda vendit eshte:

+          Njohja e Ligjit i Prokurimit Publik te Republikes se Shqiperise dhe rregullave ndihmese te tij per sistem qeverises qendror edhe lokal

+          Pjesemarrja ne Programet e Qeverise se Republikes se Shqiperise ne Luften kunder Korrupsionit.

+          Bashkëpunimi i perhershem me divizionet juridike te institucioneve dhuruese dhe financiare te rendesishme nderkombetare si USAID, BB, OSCE, BE dhe BERZH  ne hartimin e legjislacionit në sistemin bankar, etikën dhe të konfliktin të interesit, reformën në administratën publike, sistemin fiskal dhe procedurat e privatizimit, prokurimet publike. 

 
|Miresevini| |Personeli| |Klientet| |Sherbimet| |Projektet| |Kontakt|