Miresevini Personeli Klientet Sherbimet Projektet Kontakt e-mail me
    gen_28.1.gif
gen_14.1.gif
 

B2C (INDIVIDËT)

 • E drejta civile
 • E drejta familjare dhe pune
 • E drejta penale
 • Cështje kushtetuese
 • Cështje administrative
 • Cështje zgjedhore


B2B (SHOQËRITE TREGTARE)

 • E drejta e detyrimeve
 • E drejta e biznesit
 • E drejta e punës
 • Turizmi
 • Transporti dhe tele - komunikacioni
 • Urbanistika
 • Mjedisi
 • Cështjet kushtetuese
 • Cështjet administrative
 • Konkurrenca
 • Marrja e kredive nga institucionet financiare

 

 B2G (ENTET QEVERITARE)

 • Prokurimet publike
 • Turizmi
 • Ekonomia  
 • Privatizim
 
|Miresevini| |Personeli| |Klientet| |Sherbimet| |Projektet| |Kontakt|