Miresevini Personeli Klientet Sherbimet Projektet Kontakt e-mail me
    gen_16.1.gif
gen_14.1.gif
 

Drejtimi  i shoqerise

Z. Sokol LAMAJ, MSc. ne Ligje

Drejtor i Pergjithshem, Avokat, Profesor ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti Justiniani i Pare, Tirane, Shqiperi, Evrope

Diplomuar ne vitin 1995 ne Fakultetin e Drejtesise me Kohe te Plote, Universiteti i Tiranes, Tirane, Shqiperi.

Me pare ka punuar:  

  • Sekretar i Pergjithshem i Ministrit të Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit (03-04)
  • Sekretar i Pergjithshem i Ministrit të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit (02-03)
  • Drejtor i Drejtorise Juridike ne Komisionin Qëndror te Zgjedhjeve (01-02)
  • Keshilltar në Departamentin Juridik ne Zyren e Kryeministrit. (97-01)
  • Avokat ne zyren e Avokatit te Qytetit në Bashkinë e Tiranes (03-04)
  • Antar i organeve drejtuese në disa shoqëri tregtare aksionere publike dhe jo publike me pozitë te shendetshme në treg, te tilla si Agjencia e Trajtimit të Kredive, Birra Tirana dhe DV-Albturist (97-00)

 Gjuhët e Huaja: Italisht, Anglisht


Divizioni i SHERBIMIT & RRJETIT

Znj. Pranvera GOXHI, BSc ne Ligje

Drejtore, Avokate

Diplomuar ne 2000.

Bashke-themeluese e Studios Ligjore Lamaj në 2005

Me pare ka punuar në funksione të ndryshme të administratës publike vendase e të huaj si ne Misionin e Përhershëm Shqiptar pranë OKB në Gjenevë, në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në Delegacionin Diplomatik Italian në Tiranë, në Institutin Italian te Tregtisë së Jashtme në Tiranë.

Eshte specializuar në të drejtën tregtare, të konkurrencës e të drejtës publike ndërkombëtare.

Antare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

Gjuhët e Huaja: Anglisht, Frëngjisht, Italisht. 

 

 

Z. Arben PRIFTI, MSc  ne Ligje

Pergjegjes i Zyres Qendrore, Avokat

Diplomuar ne vitin 1994.

I është bashkuar Studios Ligjore LAMAJ, si Avokat, në vitin 2007.

Me pare ka punuar në funksione drejtuese të administratës publike si Drejtor i Agjencisë së Prokurimit Publik - Keshilli i Ministrave, në Drejtorine e Kodifikimit dhe Drejtorine e Marrdhënieve Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Ministrinë e Drejtësisë.

Eshte specializuar në të drejtën penale, prokurimeve publike dhe koncesioneve.

Antar i Dhomës Kombëtare të Avokatisë qe nga 2004.

Gjuhët e Huaja: Frëngjisht, Italisht. 

 

Z. Remzi  KRUJA, BSc ne Ligje

Pergjegjes i  Degeve Jashte Tiranes, Avokat

Diplomuar ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Ligjeve, Tirane, ne 1968

I është bashkuar Studios Ligjore LAMAJ, si Avokat, në vitin 2006

Me pare ka punuar ne Inspektoriatin e Larte te Deklarimit dhe Kontroll – Revizionit te Pasurive te Paluajtshme nga 2003 deri 2005, ne Ministrine e Mbrojtjes si Drejtor i Divizionit Ligjor nga 1993 deri 2003, ne Zyren e Pergjithshme te Prokurorise si Drejtor Divizioni nga 1982 deri 1992 dhe me larg ne Qarkun e Shkodres si Prokuror nga 1968 deri 1982

Antar i Dhomës Kombëtare të Avokatisë qe nga 2005

Gjuhet e Huaja: Italisht          

 

 

Divizioni i Kerkimit & Zhvillimit 

Znj. Rudina LLAGAMI, MSc ne Inxhinieri Elektronike

Drejtore

Diplomuar me titullin Inxhinier Elektronik, Profili Kompjuter ne 1997 tek Universiteti Politeknik,  (UT) Fakulteti i Inxhinierise Elektrike, Dega Elekronike, Tirane, Shqiperi

Me pare ka punuar ne Keshillin e Ministrave, Tirane, SHQIPERI, si Specialiste per IT ne Njesine e IT & Qeverisjes Elektronike  (20 Nentor 1998 – 30 Qershor 2009) dhe si Specialiste per Bazen e te Dhenave te Grupit te Drejtimit te Krizes Kosovare (Emergency Managment Group), UNHCR, NATO/AFOR, EMG, (Mars 1999 – Qershor 1999)

Gjuhët e Huaja: Italisht, Frengjisht, Anglisht

 

 

Divizioni i TREGTIMIT  

Znj. Ejona FUGA

Drejtore, Avokate /  BSc ne Ligje

Diplomuar ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Ligjeve , Tirana, SHQIPERI, (2011)

Punon ne Studion tone si Ndihmes Avokate qe nga 2011  

Gjuhët e Huaja: Italisht, Anglisht                                          


 
|Miresevini| |Personeli| |Klientet| |Sherbimet| |Projektet| |Kontakt|